Диагностика рака по КТ станет точнее. За решение обещали $1 млн.

Диагностика рака по КТ станет точнее. За решение обещали $1 млн